Disclaimer

Disclaimer voor hisorher.nl

Madawa Rajapaksha, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot hisorher.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Madawa Rajapaksha behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Madawa Rajapaksha spant zich in om de inhoud van hisorher.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op hisorher.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Madawa Rajapaksha.

In het bijzonder zijn alle prijzen op hisorher.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op hisorher.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Madawa Rajapaksha nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Madawa Rajapaksha.

De inhoud van hisorher.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.